TYÖYHTEISÖ LIIKKEELLE HANKE VASTAA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN:

1.Miten tavoitetaan ne henkilöt, jotka hyötyisivät eniten liikunnan lisäämisestä?

2.Miten vaikuttaa opittuihin asenteisiin ja toimintamalleihin, jotta ihmisen pysyvä muutos kohti tervettä- ja liikunnallista elämäntapaa on mahdollinen?


3.Millä keinoilla muutos on mahdollinen?

4. Miten meidän työyhteisössä edistetään ja ylläpidetään liikuntaa- ja terveyttä edistäviä toimintatapoja?


OSALLISTUMALLA TYÖYHTEISÖ LIIKKEELLE -hankeeseen työyhteisöt saavat:

1. Konsultoivaa apua tyhy -ryhmien perustaminen työntekijöiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tueksi käyttäen arvo- ja hyväksyntäpohjaista toimintamallia

2. Mahdollisuuden kouluttaa vertaisohjaajia työyhteisöihin, jotka edistävät liikuntaa- ja terveyttä paikallisesti omassa työyhteisössään

3. Työpaikkojen konsultointi liikunnallisen toimintamallien käyttöönotossa

4. Hyvinvointia työhön ja arkeen – luento työyhteisön valitsemalla ajalla

5. Mahdollistaa työyhteisöjen osallistumisen TUL:n perinteiseen askelkisaan