LIIKUNTA JA TIEDE 1/2017

Istumisen vähentäminen kannattaa


YLE 6.3.2015.

 "Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan liikunnan lisääminen auttaa eniten juuri niitä, joiden työkyky on heikentynyt ja stressi korkealla."

http://yle.fi/uutiset/liikunta_vaikuttaa_dramaattisesti_tyohyvinvointiin__tyonantajan_ei_kannattaisi_pihistella_kuntoilukuluissa/7847158

LIIKUNTA & TIEDE  1/2015:

Liikunnan edistämisessä työyhteisön sosiaalinen tuki ja paine näyttävät olevan yhteydessä sekä työyhteisön jäsenten liikuntakäyttäytymiseen että erityisesti työhön liittyvän koetun sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumiseen.

http://www.lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/julkaisut/liikunta-ja-tiede/2015/1/tutkimusartikkelit/erikseen-yhdess%C3%A4-%E2%80%93

VALTION LIIKUNTANEUVOSTO julkaisuja 2012:3:

"Liikunnalla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia myös ihmisten aivoterveyteen. Työelämä vaatii aivoilta paljon. Tarkkaavaisuus, muistaminen, oppiminen, luovuus ja motivaatio ovat yhteydessä työkykyyn. Liikunta edistää aivojen verenkiertoa, parantaa hapensaantia ja lisää vä- littäjäaineiden tasoa."

http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/9/Tyourajulkaisu.pdf

"Tähänastinen kokemus taiten suoritetusta laihdutuksesta on ollut myönteistä myös iäkkäillä laihduttajilla. Hyvän ja toimintakykyisen vanhuuden turvaamiseksi paras vaihtoehto on pysyä normaalipainoisena ja liikkuvana läpi koko elämän."

http://www.tiede.fi/keskustelu/60121/ketju/elinikainen_normaalipaino_ja_lihavuusparadoksi