09
Liikkuuko seurassanne uusia suomalaisia, tai haluaisitteko järjestää maahanmuuttajille kotoutumista tukevaa liikuntaa?
KSL-opintokeskus myöntää harkinnanvaraista tukea monikulttuurisille opinto- ja harrastuskerhoille. TUL:n seurat voivat hakea tukea esimerkiksi jalkapallokerholle, jossa toimii uusia suomalaisia.
 
Opintokerhotukea tämän vuoden aikana toteutettavalle opintokerholle voi hakea vaikka heti täyttämällä suunnitelma/alkamisilmoitus KSL-opintokeskuksen verkkosivuilla. Ilmoituksen palauttamisen jälkeen saat päätöksen tuen määrästä ja toimintaohjeet.
 
Tukea myönnetään todellisiin kuluihin, eli tositteet kuluista tulee säilyttää yhdistyksen tai opintokerhon kirjanpidossa. Kuluja voivat olla ohjaajan matkakulut, tilavuokrat ja muut tarpeelliset menot.
 
Opintokerhotuen hakeminen: http://www.ksl.fi/opintokerhotuki
Lisätietoja: Koulutustuottaja Tiina Huhtala, puh. 050 590 0709, tiina.huhtala@ksl.fi