Koulutus

Koulutuksella taataan TUL:n seurojen elinvoimaisuus. TUL tarjoaa seurojensa toimijoille ajanmukaista ja laadukasta koulutusta seuratoiminnan kehittämisessä, nuorisotoiminnassa, kunto- ja terveysliikunnassa sekä valmennuksen perusteissa. TUL:n koulutus on avointa.

Koulutustoiminnan periaatteista

Suurin osa seura-aktiiveista on mukana harrastuspohjalta eli tehtävään liittyvä osaaminen hankitaan kokemuksen ja erilaisten kurssien kautta. TUL:n koulutusjärjestelmään kuuluu kursseja seurajohtajille, lasten ja aikuisten liikuntaryhmien vetäjille, leiriohjaajille jne. 

TUL:n keskusorganisaatio (liittotason valiokunnat, jaostot, toimisto) vastaa kurssisisällöistä, materiaaleista, kouluttajakoulutuksesta sekä kurssien taloudellisesta tuesta ja piirit vastaavat kurssisuunnittelusta ja kurssien käytännön toteutuksesta. Kursseja voidaan toteuttaa myös seurakohtaisina.