Koulutus

”Koulutuksella taataan TUL:n seurojen elinvoimaisuus. TUL tarjoaa seurojensa toimijoille ajanmukaista ja laadukasta koulutusta seuratoiminnan kehittämisessä, nuorisotoiminnassa, kunto- ja terveysliikunnassa sekä valmennuksen perusteissa. TUL:n koulutus on avointa.”
- TUL:n koulutuksen visio

Koulutustarjonnan uudistaminen

Kuluvan vuosikymmen aikana ovat TUL:n tarjoaman koulutuksen kurssit ja sisällöt jatkuvan uudistuksen tai päivityksen kohteena. Lähtökohtana on seurojen tarpeet ja tavoitteena on tiivistää ja uudistaa koulutustarjontaa sekä samalla arvioida muun koulutuksen hyödyntämismahdollisuus.

Koulutuksesta vastaava seurapalveluvaliokunta on kokouksessaan 25.3.2017 vahvistanut tulevan koulutustarjonnan. Osa alla olevan kaavion kurssimateriaaleista on vielä valmistelussa. 

 

Kaaviota napauttamalla voit ladata sen pdf-muodossa.

Lähiajan päivityksessä (kevät/kesä 2017), mutta edelleen käytettävissä ovat Seuratoiminnan perusteet, Kuntojumpan ohjaaminen ja Sauvakävelyn ohjaaminen. Uudet materiaalit Ohjaamisen perusteet, Liikuntakoulun ohjaajakurssi, Ryhmäliikuntaohjaamisen perusteet sekä Valmennuksen suunnittelu 2 valmistuvat viimeistään alkusyksynä 2017.

Nimettyjä virikekoulutuksia (Toimiva seura-kehittämiskoulutus, Hankekoulutus, Elämystoiminnan virikepäivät, Perheliikunta, Kuntotestaus, Valmennuksen erityisseminaarit) voidaan toteuttaa vaihtelevalla sisällöllä eli kurssille ei tehdä vakiosisältöä tai -materiaalia. 

Koulutustoiminnan periaatteista

Suurin osa seura-aktiiveista on mukana harrastuspohjalta eli tehtävään liittyvä osaaminen hankitaan kokemuksen ja erilaisten kurssien kautta. TUL:n koulutusjärjestelmään kuuluu kursseja seurajohtajille, lasten ja aikuisten liikuntaryhmien vetäjille, leiriohjaajille jne. 
 

TUL:n keskusorganisaatio (liittotason valiokunnat, jaostot, toimisto) vastaa kurssisisällöistä, materiaaleista, kouluttajakoulutuksesta sekä kurssien taloudellisesta tuesta ja alueet/piirit vastaavat kurssisuunnittelusta ja kurssien käytännön toteutuksesta. Kursseja voidaan toteuttaa myös seurakohtaisina.