1. Seura- ja järjestökoulutus

1.1 Seuratoiminnan perusteet (4 t)

Koulutuksessa luodaan katsaus seuratoiminnan perusteisiin. Keskeisinä aihealueina kurssilla käsitellään liikuntaseuran toimintaa, organisaatiota ja arvopohjaa.

1.2 Seuran talous ja verotus (4 t)

Seuraa koskeva lainsäädäntö, hyvä kirjanpitotapa, talouden seuranta, vastuut, seuraverotus.

1.3 Viestintä ja markkinointi (4 t)

(4 t) Seuran imago, viestintä ja strategia, kriisiajan viestintä, vapaaehtoisten hankinta, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä yhteistyökumppaneiden hankinta

1.4 Hankkeet, tapahtumat ja rahoitus (4 t)

Tapahtumien järjestäminen ja hankerahoitus. 2.1 Kehittyvä seura -seurakehityshankkeetKurssien sisältö ja kesto vaihtelevat. 

2. Kehittyvä seura -seurakehtiyshankkeet
Kurssien sisältö ja kesto vaihtelevat.

3. Tilauskurssit

Kurssien sisältö ja kesto vaihtelevat.