Tasa-arvotyö

Motto: TUL on syrjinnästä vapaa alue

Tehtävä:
- Tasa-arvovaliokunta on vaikuttajafoorumi, jonka vastuulla on liiton tasa-arvo-ja yhdenvertaisuusohjelman tavoitteiden toteuttaminen tällä liittokokouskaudella.
- Ohjelma-asiakirjan tavoitteena on herättää keskustelua tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa liitto-, piiri- ja seuratasolla.
- Ohjelma osoittaa liiton selkeät linjaukset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden osa-alueilla.

Tavoitteet:

Sukupuolten välinen tasa-arvo
- lähtökohtana on, että seuran hallinnossa on miehiä ja naisia samassa suhteessa kuin harrastajamäärissä
tai
- päättävissä elimissä liitto-, piiri- ja seuratasolla pyritään siihen, että miehiä ja naisia on hallituksissa ja johtokunnissa vähintään 40 %

Taloudellinen tasa-arvo
- lasten ja nuorten harrastusmaksut pidetään mahdollisimman edullisina
- harrastuksen hinta ei saa muodostua esteeksi toimintaan osallistumiselle
- talkootyöhön luodaan selkeät toimintaperiaatteet 

Ikäryhmien välinen tasa-arvo
- Eri-ikäisyys on rikkaus seuratoiminnan arjessa
- nuorten rekrytointiin seuratoimintaan tarvitaan kaiken ikäisiä, myös tutoreiksi ja mentoreiksi
- nollatoleranssi ikärasismiin

Erityisryhmien välinen tasa-arvo
- kannustetaan seuroja ottamaan erityisryhmiä vastaan
- luodaan erityisryhmäliikuntaa järjestävien seurojen verkosto
- nollatoleranssi erilaisuuden hyväksymiseen

Monikulttuurisuuden tukeminen
- toimitetaan opas maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten kohtaamiseen
- nollatoleranssi rasismin suhteen

Seksuaalivähemmistöjen tasa-arvo
- kaikilla tulee olla turvallinen tunne harrastaa seurassa
- homo-nimittelyyn tulee kaikilla tasoilla ja kaikissa tilanteissa puuttua; myös katsomosta kuuluviin huutoihin puututaan
- myös junioritoiminnassa tulee kiinnittää huomiota kaikkien seksuaalisten suuntausten yhdenvertaisuuteen ja oikeuteen olla vapaasti olemassa
- nollatoleranssi homo-nimittelyyn ja seksuaaliseen häirintään

Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet tasa-arvo-ja yhdenvertaisuustyössä ovat seuraavat:

kaikkien piirien ja mahdollisimman monen seuran toimintasuunnitelmiin ja toimintakertomuksiin saadaan oma lukunsa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista

* vaikutetaan monipuolisesti eri keinoin siihen, että lasten ja nuorten harrastusmaksut pidettäisiin mahdollisimman edullisina. 

* ikäryhmien välisen tasa-arvon lisääminen erilaisilla kampanjoilla, ideoilla ja vinkeillä viestintää avuksi käyttäen (toteutetaan yhteistyössä liikuntaosaston kanssa.)

* toteutetaan kysely niille seuroille, jotka järjestävät erityisryhmäliikuntaa

* kantaväestön ja maahanmuuttajien kohtaamisen tarkoitettu seuraopas valmistuu syksyllä. Oppaan julkistamisen yhteydessä järjestetään seminaari.


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma


Tasa-arvotyötä TUL:ssa johtaa tasa-arvovaliokunta, katso tasa-arvovaliokunnan jäsenten nimet.