Seurapalvelut


Yleistavoitteita seuratoiminnan kehittämiseksi

- seura-aktiivien osaamisen ja jaksamisen turvaaminen
- yhteistyöverkostojen hyödyntäminen
- TUL:n liitto- ja piiritason palvelutarjonnan määrittely
- liiton hallinto- ja henkilöstöorganisaatiot muokataan toimiviksi ja strategiaa tukeviksi
- tuetaan seuratoiminnan monipuolistumista.