Liikunta on paras sijoitus

Liikunta on kunnan hyvinvointipolitiikan väline, jolla on suuri vaikutus yleisimpien kansanterveyden ongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Fyysisen hyvinvoinnin ohella liikunnalla on vaikutusta sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin.

Liikuntalain mukaan kunnan tehtävä on liikuntamahdollisuuksien luominen tasa-arvoisesti kuntalaisille. 

TUL haluaa kuntalaisille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset liikkumisen sekä urheilemisen edellytykse ja tukee toimia liikunnan lisäämiseksi. 

Vuoden 2012 kuntavaaleihin tuotetut vaalitavoitteet ovat edelleen minimitavoitteita, joiden tulisi liikunnan osalta toteutua jokaisessa kunnassa. Nämä tavoitteet ovat minimitavoitteita, joiden tulisi toteutua jokaisessa kunnassa.

Tähän olemme koonneet joitakin keskeisiä sivuja, joilta saa tietoja liikunta-asioissa vaikuttamiseen kuntatasolla.

Liikuntalaki
Valtion Liikuntaneuvosto
Kuntaliitto
Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry
Liikuntajärjestöjen Hyvinvointia Liikkeellä -hanke
Lähiliikuntapaikat -sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa kuntalaisille tarjotuista lähiliikuntapaikoista.