Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät ansiomerkit

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain (26.2.) liikunnan ja urheilun ansiomerkkejä suomalaisen liikuntakulttuurin ja urheilun parissa ansioituneille henkilöille. 

TUL:n kultaisen ansiomerkin myöntämisperusteet

 TUL:n kultainen ansiomerkki myönnetään vuosittain TUL:n päivänä 26.1. Hallitus päättää merkkien myöntämisestä seurojen lähettämien esitysten perusteella.

Hakulomakkeeseen pääset tästä.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n kultainen ansiomerkki myönnetään asianomaiselle tunnustuksena pitkäaikaisesta, vähintään yhteensä 20 vuotta kestäneestä työstä Suomen työläisurheilun hyväksi. Merkki voidaan myöntää aikaisintaan sinä vuonna kun henkilö täyttää 45 vuotta.

Ansiomerkkiä anottaessa ansioina huomioidaan:

1) toiminta seuroissa käsittäen jaostot, johtokunnat, hallitukset, toimikunnat, ja ohjaus- sekä valmennustoiminnan
2) vastaava toiminta piirien puitteissa
3) osallistuminen liiton vastaavaan toimintaan
4) omakohtainen urheilutoiminta
5) urheiluaiheiset kirjoitukset ja kirjallinen toiminta
6) muu työläisurheilua edistävä toiminta
7) muut perustelut

Ansiomerkkiesitystä laadittaessa huomioidaan toimikuntien jäsenyydet, ohjaus- ja valmennustoiminta, edustustehtävät ja kirjallinen toiminta. Esitystä tehtäessä on mainittava kullakin kohdalla vuosiluvut, joista selviää piirin ja liiton toiminnan pituus.

Ansiomerkkejä myönnetään vuosittain enintään 30 kappaletta, ellei juhlavuosina tehdä poikkeavaa päätöstä. 

TUL:n kultaisen seuratyö –ansiomerkin myöntämisperusteet 

Kultainen Seuratyö -ansiomerkki myönnetään vuosittain TUL:n päivänä 26.1. Kultaista seuratyö -ansiomerkkiä jaetaan vuosittain 60 kappaletta, joka on kaksinkertainen määrä TUL:n kultaiseen ansiomerkkiin verrattuna. Juhlavuotena voidaan tehdä tuosta poikkeava päätös.

Hakulomakkeeseen pääset tästä.

Hallitus vahvistaa vuosittain kunkin piirin merkkikiintiön. Piirihallitus nimeää merkkien saajat seurojen lähettämien esitysten perusteella ja huolehtii merkkien kortistoimisesta. Merkit numeroidaan samoin kuin TUL:n kultaiset ansiomerkit.

Kultainen seuratyö -ansiomerkki myönnetään asianomaiselle tunnustuksena pitkäaikaisesta, vähintään 20 vuotta kestäneestä, aktiivisesta seuratoiminnasta.

Kultaista seuratyö -ansiomerkkiä anottaessa ansioina huomioidaan:

1) toiminta seuran jaostossa tai johtokunnassa/hallituksessa ja    ohjaaja/valmentajatoiminta
2) muu toiminta.
Merkin kustannuksista vastaavat seurat/piirit.

 

TUL:n mestarimerkin myöntämisperusteet

TUL:n mestarimerkkejä saavat anoa ja lunastaa Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseuroihin kuuluvat merkkivaatimukset suorittaneet henkilöt. 
Mestarimerkin saamiseen vaaditaan 25 pistettä. 

Mikäli samasta suorituksesta (kilpailu, tulos, mestaruus ne.) voidaan saada pisteitä useammalla tavalla, otetaan huomioon vain paras mahdollinen. 

Vaatimustaulukossa samaan tulosryhmään merkitystä suorituksesta otetaan huomioon saman vuoden ajalta vain yksi paras, paitsi tulosryhmässä 1., jossa voidaan ottaa huomioon yksi tulos kustakin kolmesta alaryhmästä. 

Mestarimerkkiä suoritettaessa tai yhdistettäessä pisteitä eri urheilun aloilta otetaan huomioon vähintään kahden pisteen saavutukset, jolloin mestarimerkkiin vaaditaan kolme vähintään kolmen pisteen saavutusta. 

Mestarimerkit myöntää TUL:n keskustoimiston lajivastaava, jolta merkit on anottava sitä varten vahvistetulla merkkisuorituslomakkeella. 
Myönnetyt mestarimerkit ovat henkilökohtaisia. 

Hakulomakkeeseen pääset tästä
Mestarimerkin pistetaulukko