Seuratoiminnan kehittämistuki 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi suoran seuratuen urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Hakuaika

3.11. - 12.12.2014

Päätavoite

Laadukasta toimintaa mahdollisimman monelle kohtuukustannuksin

Seuratuen tarkoitus

Tavoitteena on
- mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille
- edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
- edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
- mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
- ehkäistä drop out-ilmiön kehittymistä pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
- vahvistaa yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä, sekä lisätä osaamista.

Huomioitavaa:
- seuratuen piirissä olevassa toiminnassa harrastuksen perustoiminnan hinta lapselle ja nuorelle on riittävän edullinen, eikä ylitä 50 euroa kuukaudessa.
- perustoimintaa on viikoittainen liikunnan harrastaminen; kilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi.

Seuratuen painopisteet

- edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
- edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa
- alentaa osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa

- lisää lasten ja nuorten harrastajamääriä ja -ryhmiä seuroissa

Hankkeen kesto

Hankkeen kesto voi olla 1-2 vuotta.

Hankkeen sisältö

Seuran perustoiminnan kehittäminen voi sisältää kampanjoita, tapahtumia ja tilaisuuksia, osaamisen lisäämistä (esim. koulutukset), paikallista yhteistyötä, hyvien mallienkäyttöön ottoa ja uusia innovaatioita (mallintaminen muiden seurojen käyttöön), joihin tukea voidaan myöntää.

 

Palkkaus tukirahalla

Tukea on mahdollista hakea päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen seuraan vuosiksi 2015–2016. Tukea voidaan hakea seuran lasten ja nuorten ohjaamiseen tai valmennukseen suunnatun henkilönpalkkaamiseen tai seuran hallinnollisten tehtävien hoitamiseen. Lisäksi on mahdollista esittää palkkaustamuilla erityisillä syillä, kuten innovatiiviset työnkuvat, yhdistelmätoimet tai koko elämänkaarenliikuntaharrastusta edistävät toimet.

Osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen tukea voi hakea esimerkiksikesäajaksi tai kausiajaksi nuorten työllistämiseksi. Kausiluontoinen palkkaus tulee olla osana laajempaaseuratoiminnan kehittämistä. Hakemuksessa on selvitettävä työntekijälle suunniteltu toimenkuva jamillaista osaamista/koulutusta työntekijältä vaaditaan.

Työntekijän palkkaaminen ei saa korottaa seuran jäseniltä ja osallistujilta kerättäviä harrastusmaksuja.

Edellytykset hakemukselle

- hakija on rekisteröity liikuntaa tai urheilua järjestävä paikallinen yhdistys
- seuran johto on sitoutunut hankkeeseen
- hankkeella on nimetty vastuuhenkilö, selkeä toimintasuunnitelma sekä mitattavat, selkeät ja realistiset tavoitteet
- hankkeella on merkittävää omarahoitusta (vähintään neljäsosa hankkeesta)
- harrastuksen kohtuukustannukset on huomioitu liikkujalle
- avustettavan toiminnan tulee alkaa vuoden 2015 aikana

Eduksi hakemukselle on, jos siinä on huomioitu myös jotain seuraavista asioista

- yhteistyöverkostojen ja erilaisten kumppanuuksien luominen
- laadukasta, ohjattua toimintaa ja monipuolista liikuntaa tarjotaan kohderyhmälle enemmän kuin kerran viikossa
- harrastajaryhmien perustaminen / lisääminen
- harjoitusvuorojen sijoittaminen lapsille sopivaan vuorokauden aikaan ja lähelle asuinympäristöä ja muuta elinpiiriä (lähiliikunta-ajatus)
- maahanmuuttajien mukanaolo toiminnassa
- vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen
- seuran hallinnon kehittäminen
- hankkeen innovatiivisuus: mitä uutta hanke tuottaa
- aiemmissa vastaavissa hankkeissa hyväksi havaittujen käytäntöjen ja suosituksien käyttö
- hakemusta on sparrattu seuratoiminnan kehittäjän, lajiliiton tai muun urheilujärjestön seuratoiminnan asiantuntijan kanssa

Arviointiperusteena huomioidaan myös se, miten hakemuksessa suunnitellaan toimintojen vakiinnuttaminen osaksi normaalia toimintaa, jolloin voidaan tulevaisuudessakin taata lasten ja nuortenliikunnan harrastamisen kustannusten pysyvän kurissa.

Hakuasiakirjat

Hakuohje 2015 (pdf) Lue huolellisesti!

  1. Hakemuslomake, OKM:n lomake nro 1 (doc), OKM:n lomake nro 1 (pdf) 
  2. Hakemuslomakkeen pakollinen  liitelomake (doc), liitelomake (pdf)
  3. Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistysrekisteriote)
  4. Vuonna 2013 seuratukea useammalle vuodelle saaneet raportoivat hankkeen käynnistymisestä pakollisella
    raportointilomakkeella (doc) raportointilomake (pdf)

Seuratuki on erityisavustus, eli valitse hakulomakkeessa nro 1 kohta erityisavustus valtionavustuksen lajiksi. Huomioi, ettei seuratukihakemukseen liitetä erityisavustuksen ohjeissa mainittuja liitteitä, vaan seuratukea haetaan nimenomaan ylempänä mainittuja kahta lomaketta käyttäen. Muista laittaa myös seuran päätilin tilinumero hakulomakkeeseen. 

Seuratukea haettaessa käytetään vain näitä mainittuja hakuasiakirjoja. Lomakkeiden (kohdat 1 ja 2) avoimeen tilaan laaditussa hankesuunnitelmassa tulee ilmetä selkeästi avustuksen käyttötarkoitus, tavoitteet ja hankkeen sisältö ja toimenpiteet.

Myönnetyn avustuksen käytöstä on annettava selvitys päätöksessä annettuun määräaikaan mennessä. Selvitys annetaan opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeella nro 2 (doc).

Ruotsinkieliset hakulomakkeet ja -ohjeet päivitetään ministeriön sivuille viikon 45 aikana.

Hakemukset

Hakemukset toimitetaan 12.12.2014 mennessä osoitteella: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kirjaamo, PL 29, 00023 Valtioneuvosto. (vain kirjalliset paperiversiot otetaan vastaan).

TUL tukee hakemuksen laadintaa

Lisätietoja ja vinkkejä hakemuksen tekoon löytyy TUL:n alasivulta Hakulomakkeen täyttö.

Toiselle alasivulle on koottu tiivistelmiä hankkeista, joihin seurat ovat hakeneet kehittämistukea vuodelle 2013. Mukana on sekä tuettuja että ilman tukea jääneitä hankkeita.

TUL:n piirit järjestävät yhteisiä ja seurakohtaisia sparraustilaisuuksia. Kysy tarkemmin omasta piiritoimistosta.