Tasa-arvovaliokunta

SALONEN HEIKKI, pj
IKONEN AIRA
PEHKONEN PIRKKO
LOUKONEN MERJA
HUTTUNEN PÄIVI

Esittelijä-sihteeri:
Pääsihteeri Risto Korpela
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki
040 7593 770
risto.korpela@tul.fi